Jdi na obsah Jdi na menu
 

Single

"Údaje sú použité z DISKOGRAFIE SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY s povolením jej autora Pavla Zelenaya."

Supraphon 

(1955) Ty nie si môj typ
Autor hudby:
 Ján Siváček
Autor textu: Oldřich Hilař (správne: Václav Špilar)
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester
Diriguje: Ján Siváček
Žáner:
 Foxtrot (Swing)
Dĺžka skladby: 2,52
Supraphon 51 928-M; 50 864

(1957) Na druhom poschodí
Autor hudby: Vieroslav Matušík
Autor textu: Vít Ilek
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Pomalý valčík (Waltz)
Dĺžka skladby: 3,17
Supraphon 51 796-M; 51 165 IV. 
Supraphon 51 828-M; 51 165

(1957) Nauč sa to odo mňa
Autor hudby a textu: Dušan Pálka
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Rumba
Dĺžka skladby: 2,50
Supraphon 51 826-M; 51 167
LP 0 13 727, IV. 

(1957) Ty, ty, ty
Autor hudby: Anrej Lieskovský
Autor textu: Vít Ilek
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 2,45
Supraphon 51 827-M; 51 168 

(1958) Môj manžel
Autor hudby: Andrej Lieskovský
Autor textu: Vít Ilek
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Rumba
Dĺžka skladby: 2,48
Supraphon 51 808-M; 51 248
LP 0 13 727,V.

(1958) Maria, Mariana
Autor hudby a textu: Pavol Čády
Spieva: Gabriela Hermélyová a Jozef Kuchár
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Tango
Dĺžka skladby: 3,03
Supraphon 51 814-M; 51 236

(1958) Nikomu nezávidím
Autor hudby a textu: Dušan Pálka
Spieva: Gabriela Hermélyová a Jozef Kuchár
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Slow-foxtrot (Slowfox)
Dĺžka skladby: 3,34
Supraphon 51 815-M; 51 237 - V. 
LP 0 13 726, V. 

(1958) Nie som žiarlivá
Autor hudby: Andrej Lieskovský
Autor textu: Vít Ilek
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Siloš Pohanka so svojim orchestrom (Dixieland)
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 3,11
Supraphon 51 818-M; 51 215

(1958) Ženský účes
Autor hudby: Zdeněk Cón
Autor textu: Tomáš Janovic
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Siloš Pohanka so svojim orchestrom (Dixieland)
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 3,16
Supraphon 51 818-M; 51 216 V.

(1959) Jeden z dvoch
Autor hudby: Ján Siváček
Autor textu: Miloš Lánik
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester Jaroslava Laifera
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 2,38
Supraphon 0 13 709/45, VI.

(1959) Spomienka
Autor hudby: Karol Elbert
Autor textu: Tomáš Janovic
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Vieroslav Matušík so svojím tanečným orchestrom
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 2,59
Supraphon 51 784-M; 51 294 VI.

(1959) Rovná cestička
Autor hudby a textu: Dušan Pálka
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Vieroslav Matušík so svojím tanečným orchestrom
Žáner: Mambo
Dĺžka skladby: 2,12
Supraphon 78 = 51 795-M; 51 269 VI., 45 = 0 13 704

(1959) Najkrajšia spomienka
Autor hudby: Gejza Dusík
Autor textu: Pavol Braxatoris
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Beguine
Dĺžka skladby: 3,12
Supraphon 51 797-M; 51 272 VI. 

(1959) V neskorých hodinách
Autor hudby: Izidor Glorik
Autor textu: Vít Ilek
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Siloš Pohanka so svojím orchestrom
Žáner: Rumba
Dĺžka skladby: 2,55
Supraphon 51 803-M; 51 263, VI. 

(1959) V rytme kolies
Autor hudby: Vojtech Wick
Autor textu: Krista Bendová
Spieva:
 Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 3,09
Supraphon 51 805-M; 51 258-VI.

(1960) Môj ideál
Autor hudby: Pavol Zelenay
Autor textu: Milan Ferko a Eliška Javorová (Eliška Jelínková)
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Karel Vlach so svojím orchestrom
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 2,38
Supraphon 0 13 729; 45/SP-0656 - VII. 

(1960) Buď vždy so mnou
Autor hudby: Dušan Pálka, upravil: Alois Bouda
Autor textu: Karel Kozel
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester Siloša Pohanku pri MV ČSM
Žáner: Pomalý foxtrot
Dĺžka skladby: 2,57
Supraphon 51 779-M; 51 306 VII.

(1960) Prvý večer májový
Autor hudby a textu: Dušan Pálka, upravil: Alois Bouda
Spieva: Gabriela Hermélyová, Miloš Marko
Hrá: Tanečný orchester Siloša Pohanku pri MV ČSM
Žáner: Slowfox
Dĺžka skladby: 3,02
Supraphon 51 779-M; 51 307 VII. 

(1960) Baránok
Autor hudby: Karol Elbert
Autor textu: Vít Ilek
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 2,32
Supraphon 51 780-M; 51 309

(1960) Zradný telefón
Autor hudby: Gejza Dusík
Autor textu: Pavol Braxatoris
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 2,19
Supraphon 51 786-M; 51 298 VII.

(1960) Si mojím snom
Autor hudby: Jaroslav Laifer
Autor textu: Miloš Lánik
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester Siloša Pohanku pri MV ČSM
Žáner: Pomalý foxtrot
Dĺžka skladby: 3,53
Supraphon 51 787-M; 51 301 VII.

(1961) Je to maličkosť
Autor hudby: František Havlíček
Autor textu: Alois Bouda
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester Siloša Pohanku (Dixieland)
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 1,45
Supraphon 0 13 734; 45/SP-0697

(1963) Šansón pre Pivoňku
Autor hudby: Ľudovít Štassel
Autor textu: Boris Droppa
Spieva: Gabriela Hermélyová, Zuzka Lonská, Bea Littmanová
Hrá: Inštrumentálna skupina Františka Havlíčka
Žáner: Šansón
Dĺžka skladby: 4,00
Supraphon 0 13 742/45, X.

(1963) Svadobný svedok
Autor hudby a textu: Alois Bouda, upravil: M. Večera (Alois Bouda)
Spieva: Gabriela Hermélyová a zbor L. Pánka
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Miroslav Brož
Žáner: Foxtrot
Dĺžka skladby: 3,33
Supraphon 0 13 746/45, X.

(1963) Mám rada rytmus
Autor hudby a textu: Ľudovít Štassel, upravil: František Havlíček
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Rock
Dĺžka skladby: 3,34
Supraphon 0 13 755/45, X.

(1963) Na hradnom nádvorí
Autor hudby: Andrej Lieskovský
Autor textu: Vít Ilek
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Veľký tanečný orchester
Diriguje: Vieroslav Matušík
Žáner: Rumba
Dĺžka skladby: 2,42
Supraphon 0309/45, X.

(1965) O štrnásť dní
Autor hudby a textu: Alois Bouda
Spieva: Gabriela Hermélyová, Ivan Krajíček
Hrá: Okteto bratislavského rozhlasu
Diriguje: Alois Bouda
Žáner: Slop
Dĺžka skladby: 2,12
Supraphon 0 13 770

(1966) Mám ho rada
Autor hudby: Vieroslav Matušík
Autor textu: Eliška Jelínková
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester Čs. rozhlasu v Prahe
Diriguje: Josef Vobruba
Žáner: Bossa nova
Dĺžka skladby: 2,45
Supraphon 0 13 675

(1966) Biela romanca
Autor hudby: Ali Brezovský
Autor textu: Oto Kaťuča
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester Siloša Pohanku
Žáner: Medium foxtrot
Dĺžka skladby: 2,10
Supraphon 0 13 789 

(1967) Vlasy vo vetre
Autor hudby: Oleg Dzamko
Autor textu: Vlasta Brezovská
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Gustav Brom so svojím orchestrom
Žáner: Pomalý rock (Slowrock)
Dĺžka skladby: 2,40
Supraphon 0 13 699

(1968) Nesmúť za mnou
Autor hudby: František Kováčik
Autor textu: Ľudovít Válka
Spieva: Gabriela Hermélyová 
Hrá: Tanečný orchester bratislavského rozhlasu
Diriguje: Miloš Machek
Žáner: Tango
Dĺžka skladby: 2,07
Supraphon 0 13 0530

(1970) Zimná pieseň
Autor hudby: František Havlíček
Autor textu: Žela Torday
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Rytmická skupina Ladislava Gerhardta
Produkcia: Igor Wasserberger
Žáner: Slowfox
Dĺžka skladby: 3,58
Supraphon 1 13 0869

Opus

(1971) Ty a ja
Autor hudby: B. Bacharach
Autor textu: Zoro Laurinc
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Gustav Brom so svojím orchestrom
Opus 90 43 0051; OD 0102

(1971) Možno sa ti to len zdá
Autor hudby: Ľudovít Štassel
Autor textu: C. Valšík
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Gustav Brom so svojím orchestrom
Opus 90 43 0051; OD 0103

(1982) Takú lásku miluj
Autor hudby: Dušan Pálka
Autor textu: Pavol Koyš
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester
Diriguje: Vieroslav Matušík
Opus 91 43 0566; OH 3896

(1982) So slzami v očiach
Autor hudby a textu: Dušan Pálka
Spieva: Gabriela Hermélyová
Hrá: Tanečný orchester
Diriguje: Vieroslav Matušík
Opus 91 43 0566; OH 3897